Ujawniamy tajniki sukcesu amerykańskich pośredników. Powiemy o tym, o czym otwarcie się nie mówi lub pomija.
Zasady konkursu - główna nagroda to egzemplarz książki z podpisem autora(!) 
Rok 2016 jest rokiem szczególnym w Stanach Zjednoczonych, to czas wyborów prezydenckich. Dlatego ekonomiści byli ostrożni, jeśli chodzi o zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania...
Nowe zasady obrotu ziemią w Polsce były palącym tematem w trakcie tegorocznych „DRZWI OTWARTYCH”, organizowanych cyklicznie przez PFRN z okazji Dnia Pośrednika w ponad 200 biurach...
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
20 kwietnia Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o lasach. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia br.
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie...
PFRN zaprasza na szkolenie "Nowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw związanych z obrotem...
1
2
3
4
5
6
7
8
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA