Księgi wieczyste i hipoteka po nowelizacji ustawy

POLSKA FEDERACJA SERDECZNIE ZAPRASZA NA SEMINARIUM:

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA PO NOWELIZACJI USTAWY

 

 

31 marca, Warszawa
 
II EDYCJA 

 

20 lutego 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W ustawie  jest wiele zmian, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie w obrocie tak ważnego zabezpieczenia, jakim jest hipoteka. Reorganizacja instytucji hipoteki w naszym prawie ma przede wszystkim na celu dostosowanie jej do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i gospodarczych.

 

PROGRAM SEMINARIUM

I. Księgi wieczyste i sposób ich prowadzenia

 1. Geneza instytucji księgi wieczystej
 2. Księga wieczysta a zbiór dokumentów
 3. Cel i ustrój ksiąg wieczystych
 4. Struktura księgi wieczystej
 5. Księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym (księgi elektroniczne)
 6. księgi papierowe
 7. Migracja ksiąg wieczystych i jej praktyczne aspekty
 8. Postępowanie wieczystoksięgowe
 9. Charakter wpisu w księdze wieczystej
 10. Prawa jawne z księgi wieczystej
 11. Podstawa wpisu do księgi wieczystej
 12. Pozyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych
 13. Przeglądarka ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

II. Hipoteka po nowelizacji ustawy

 1. Wiadomości ogólne o nowej hipotece
 2. Odpowiedzialność dłużnika osobistego i rzeczowego
 3. Skuteczność hipoteki
 4. Pierwszeństwo hipotek
 5. Dopuszczalność żądania zmniejszenia sumy hipoteki
 6. Sprzedaż części nieruchomości obciążonej hipoteką
 7. Zabezpieczenia „hipotekopodobne”
 8. Hipoteka umowna
 9. Administrator hipoteki
 10. Hipoteka łączna
 11. Hipoteka przymusowa
 12. Hipoteka ustawowa
 13. Skutki zniesienia podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną
 14. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
 15. Wygaśnięcie hipoteki w świetle znowelizowanych przepisów
 16. Hipoteka zabezpieczająca odwrócony kredyt hipoteczny (uwagi de lege ferenda)

PROWADZĄCY SEMINARIUM

Ryszard Strzelczyk – notariusz w Warszawie, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie, wybitny specjalista w dziedzinie obrotu nieruchomościami, wykładowca prawa cywilnego oraz prawa obrotu nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz na innych uczelniach, autor wielu publikacji o tematyce prawnej, znakomicie łączy dogłębna wiedzę teoretyczną z ogromnym doświadczeniem zawodowym.
 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa
Termin:  31 marca 2011 r., w godz. 10.00-14.00 
Koszty:

180 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN

250 zł + 23% VAT* – dla osób spoza PFRN

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 
 

Doskonalenie zawodowe: Seminarium będzie spełniało wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (5 godzin edukacyjnych). Program przeznaczony dla: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres astanjek@pfrn.pl lub na numer faksu 22 825 34 95).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia seminarium - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed seminarium – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed seminarium – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w seminarium powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

 

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu.

 

Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią dowodu wpłaty

Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.07.2018 r. RODO
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA