Księgi wieczyste i hipoteka po nowelizacji ustawy

POLSKA FEDERACJA SERDECZNIE ZAPRASZA NA SEMINARIUM:

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA PO NOWELIZACJI USTAWY

 

 

31 marca, Warszawa
 
II EDYCJA 

 

20 lutego 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. W ustawie  jest wiele zmian, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie w obrocie tak ważnego zabezpieczenia, jakim jest hipoteka. Reorganizacja instytucji hipoteki w naszym prawie ma przede wszystkim na celu dostosowanie jej do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i gospodarczych.

 

PROGRAM SEMINARIUM

I. Księgi wieczyste i sposób ich prowadzenia

 1. Geneza instytucji księgi wieczystej
 2. Księga wieczysta a zbiór dokumentów
 3. Cel i ustrój ksiąg wieczystych
 4. Struktura księgi wieczystej
 5. Księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym (księgi elektroniczne)
 6. księgi papierowe
 7. Migracja ksiąg wieczystych i jej praktyczne aspekty
 8. Postępowanie wieczystoksięgowe
 9. Charakter wpisu w księdze wieczystej
 10. Prawa jawne z księgi wieczystej
 11. Podstawa wpisu do księgi wieczystej
 12. Pozyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych
 13. Przeglądarka ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

II. Hipoteka po nowelizacji ustawy

 1. Wiadomości ogólne o nowej hipotece
 2. Odpowiedzialność dłużnika osobistego i rzeczowego
 3. Skuteczność hipoteki
 4. Pierwszeństwo hipotek
 5. Dopuszczalność żądania zmniejszenia sumy hipoteki
 6. Sprzedaż części nieruchomości obciążonej hipoteką
 7. Zabezpieczenia „hipotekopodobne”
 8. Hipoteka umowna
 9. Administrator hipoteki
 10. Hipoteka łączna
 11. Hipoteka przymusowa
 12. Hipoteka ustawowa
 13. Skutki zniesienia podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną
 14. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym
 15. Wygaśnięcie hipoteki w świetle znowelizowanych przepisów
 16. Hipoteka zabezpieczająca odwrócony kredyt hipoteczny (uwagi de lege ferenda)

PROWADZĄCY SEMINARIUM

Ryszard Strzelczyk – notariusz w Warszawie, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie, wybitny specjalista w dziedzinie obrotu nieruchomościami, wykładowca prawa cywilnego oraz prawa obrotu nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz na innych uczelniach, autor wielu publikacji o tematyce prawnej, znakomicie łączy dogłębna wiedzę teoretyczną z ogromnym doświadczeniem zawodowym.
 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Świętokrzyska 36 lok. 8, Warszawa
Termin:  31 marca 2011 r., w godz. 10.00-14.00 
Koszty:

180 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN

250 zł + 23% VAT* – dla osób spoza PFRN

 

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 
 

Doskonalenie zawodowe: Seminarium będzie spełniało wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (5 godzin edukacyjnych). Program przeznaczony dla: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres astanjek@pfrn.pl lub na numer faksu 22 825 34 95).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia seminarium - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed seminarium – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed seminarium – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w seminarium powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

 

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu.

 

Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią dowodu wpłaty

Zobacz także inne teksty:
KONFERENCJA - Tylko dla Orłów
Szkolenie 15.02.2016; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 17.02.2016 Transakcje na rynku nieruchomości. VAT/ PCC?
Szkolenie 19.02.2016 r.; Klauzule niedozwolone, zmiany od kwietnia 2016 r.
2015 - rok wzrostu i chaosu. 2016 - rok wyzwań i zmian...
Eksperci PFRN o 2016 roku: LEPIEJ JUŻ BYŁO
Stanowisko PFRN
Podatek dla mniej zamożnych rolników
Rynek nieruchomości potrzebuje jedności. Trzy pytania do Szymona Sędka
Ubezpieczenie OC na 2016
CIPS - Certified International Property Specialist
Szkolenie 22.02.2016 r. Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 24.02.2016; Profesjonalista na rynku nieruchomości - marka premium czy marny akwizytor?
Szkolenie 25.02.2016 r. - Zarządzanie najmem lokali
Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera w świetle nowych przepisów - 10.03.2016 r.
Szkolenie 14.03.2016; Jak sprawić by klient wracał - złote zasady obsługi klienta
Szkolenie 17.03.2016; Sprzedaż i długofalowe pozyskiwanie klientów w branży nieruchomości
Szkolenie 21.03.2016 r. Asertywne metody rozwiązywania konfliktów w relacji zarządzających i najemców nieruchomości
Szkolenie 23-24.03.2016; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 01.04.2016; Wykładnia planu miejscowego
Szkolenie 11.04.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 20-21.04.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 06.05.2016; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera w świetle nowych przepisów - 29.09.2016 r.
Szkolenie 12-13.10.2016; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 07.11.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 16-17.11.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA